پدر

 دخــتــَــر ڪـهـ بــاشیـــــــ 

 

http://s5.picofile.com/file/8133206526/sibil1.gif مـیــدونـیـ اَوّلــیـــن عِشــق زنــدگیـــتـ پـــِـدرتـهـــ http://s5.picofile.com/file/8133206526/sibil1.gif

 

دخــتــَــر ڪـهـ بــآشیـ مـیــــدونـیــــ محـڪــَـمــــ تــَریـــن پَنــآهــگــاهــــ 


http://s5.picofile.com/file/8133206526/sibil1.gifدنیــــآ آغــوشـــــ گــَرمـــــ پـــِـدرتـهـــــ http://s5.picofile.com/file/8133206526/sibil1.gif


دختــَـر ڪـهـ بـآشیـ مـیــدونـیـ مــَردانـهـ تـَریـــن دسـتــیـ 


ڪـهـ مــیــتونیـ تو دســـــتـِـت بگیـــــریـ و 


دیــگـهـ اَز هـــــیــچیـ نَتــَرسـیـ 


دســـتایـ گَرمـ وَ مـِهـــــــرَبون پـــِـدرتـهـ 


هــَر ڪـجایـ دنیـــا هـــمـ بـــاشیــــ 


چهـ بـاشهـ چـهـ نبــاشهـ


قَویــتــریـــن فـِرشتــهـ یـ نِگهــبـــان پـــِـدرتهـ ...